Volné pozice

V Max bance využijete své schopnosti na max(imum).

Volné pozice


Proč pracovat u nás

Týmová spolupráce

Zapojení každého člena týmu, upřímný zájem na dosahování výsledků pomocí společného úsilí. Přání každého člena týmu poskytovat cenný přínos, zachovávat důvěru a respekt. 

Zaměření na výsledky, efektivnost

Důvěra v týmových vztazích i důvěra samotných zaměstnanců příznivě přispívá k obchodním výsledkům banky.

Etický přístup, poctivost, 

Oddanost etickým normám a zásadám. Připravenost jednat poctivě a slušně, a to v souladu se společenskými pravidly.

Otevřenost, ochota ke změnám

Otevřenost vůči změnám a náležitá reakce na potenciální transformace. Přijímání různých stanovisek, v případě volby nových akčních plánů schopnost přizpůsobit se těmto plánům.

Chcete se k nám přidat?