Otevřené 
bankovnictví API

Informace pro vývojáře

Stav služby

Služba otevřeného bankovnictví API je funkční

Otevřené bankovnictví

Pro využívání služeb musí být třetí strana držitelem licence od České národní banky, nebo od orgánu dohledu domovského členského státu, jedná-li se o zahraničního poskytovatele se sídlem v jiném členském státě EU. Licence opravňuje třetí strany využívat služeb informace o platebních účtech klienta (AISP), nebo nepřímého dání platebního příkazu (PISP).

Informace pro vývojáře

Max banka pro rozhraní API využívá Český Standard pro Open Banking (ČOBS), který definovala Česká bankovní asociace. Konkrétní zpracování rozhraní včetně poznámek a popisu odchylek od ČOBS popisuje dokumentace banky, která je k dispozici adrese: https://doc.maxbanka.eu/fis-rest-docs-psd2/. V případě změn v dokumentaci budeme třetí strany informovat s předstihem prostřednictvím této webové stránky a na poskytnutých kontaktních údajích.

Aktuální stav API služeb

Aktuální stav služeb API a Internetového bankovnictví lze v současné době ověřit prostřednictvím dotazu API. Dokumentace k bankou nabízeným veřejným API je k dispozici na adrese https://doc.maxbanka.eu/fis-rest-docs-web/#service-status.

Kontakt

V případě zájmu o připojení k PSD2 API, nebo dotazech týkajících se této služby nás kontaktujte prostřednictvím
e-mailu na adrese [email protected]