Otevřené 
bankovnictví API

Informace pro vývojáře

Stav služby

Služba otevřeného bankovnictví API je funkční

Změna v PSD2 API – Max banka a.s.                                                                                                                                                                                     

Novým vlastníkem Expobank CZ a.s. se stala česká Banka CREDITAS. S účinností od 4. října 2022 se značka a obchodní název Expobank CZ a.s. změnil na Max banka a.s.
V rámci probíhajícího rebrandingu tak dojde k 24. 5. 2023 k níže uvedené změně domén pro volání PSD2 API endpointů.

Aktuální domény                         Nové domény
api.expobank.cz                          api.maxbanka.eu
api-test.expobank.cz               api-test.maxbanka.eu

Jakmile bude PSD2 API dostupné na nových doménách, budeme vás informovat, abyste mohli plynule přejít na využívání nových domén.
Aktuální domény a nové domény budou dostupné souběžně do 24. 5. 2023. Po tomto datu nebude na doménách api.expobank.cz a api-test.expobank.cz služba PSD2 API dostupná.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            24. 02. 2023

Otevřené bankovnictví

Pro využívání služeb musí být třetí strana držitelem licence od České národní banky, nebo od orgánu dohledu domovského členského státu, jedná-li se o zahraničního poskytovatele se sídlem v jiném členském státě EU. Licence opravňuje třetí strany využívat služeb informace o platebních účtech klienta (AISP), nebo nepřímého dání platebního příkazu (PISP).

Informace pro vývojáře

Max banka pro rozhraní API využívá Český Standard pro Open Banking (ČOBS), který definovala Česká bankovní asociace. Konkrétní zpracování rozhraní včetně poznámek a popisu odchylek od ČOBS popisuje dokumentace banky, která je k dispozici online zde. V případě změn v dokumentaci budeme třetí strany informovat s předstihem prostřednictvím této webové stránky a na poskytnutých kontaktních údajích.

Aktuální stav API služeb

Aktuální stav služeb API a Internetového bankovnictví lze v současné době ověřit prostřednictvím dotazu API. Dokumentace k bankou nabízeným veřejným API je k dispozici na adrese https://doc.expobank.cz/fis-rest-docs-web/.

Kontakt

V případě zájmu o připojení k PSD2 API, nebo dotazech týkajících se této služby nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected]