Cestovní pojištění k platebním kartám

Ochrání vás i vaše peníze při cestách kolem světa

Klíčové benefity

Platnost pojištění

Cestovní pojištění, které je nedílnou součástí platebních karet, vám poskytujeme po celou dobu platnosti karty. V případě volitelného cestovního pojištění k platební kartě se platnost odvíjí od okamžiku jeho sjednání. V obou případech se pojištění vztahuje na zahraniční cesty nepřesahující 45 dní bez přerušení. Pojištění tedy začíná i končí překročením hranic ČR a počet cest není omezen.

Co je pojištěno

Cestovní pojištění se vztahuje na pojistné události uvedené v Tabulce limitů pojistného krytí, a to až do výše uvedených limitů.

Počátek pojištění

Platnost cestovního pojištění, které je nedílnou součástí platebních karet, začíná v 00:00 hodin dne následujícího po převzetí platební karty držitelem, nejdříve však první den platnosti karty. Platnost volitelného cestovního pojištění začíná v 00:00 hodin dne následujícího po sjednání tohoto pojištění, nejdříve však první den platnosti karty.

Konec pojištění

Platnost cestovního pojištění, které je nedílnou součástí platebních karet, končí ve 24:00 hodin posledního dne platnosti karty. Platnost volitelného cestovního pojištění končí ve 24:00 hodin posledního dne platnosti karty nebo v den, ke kterému držitel platební karty požádá o jeho ukončení.

Výluky z pojištění

Pojištění se nevztahuje na provozování rizikových sportů (podrobněji na Pojistné podmínky cestovního pojištění) ani na provozování jakýchkoliv sportů při organizovaných sportovních soutěžích. Pokud plánujete tyto sporty provozovat, nezapomeňte se před cestou připojistit. Pojištění se naopak vztahuje na rekreační provozování běžných sportů, včetně zimních sportů.

Cesty do Ruské federace, Běloruska
a na Ukrajinu

Pojišťovna se v souladu s Pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění řídí oficiálním doporučením Ministerstva zahraničních věcí ČR, které před těmito cestami důrazně varuje (Ruská federace, Bělorusko, Ukrajina). Doporučujeme před každou cestou sledovat aktuální doporučení a informace MZV ČR.


Jak postupovat v případě pojistné situace v zahraničí

Cestovní pojištění vám poskytujeme ve spolupráci s asistenční službou společnosti Colonnade, jejíž česky a anglicky hovořící operátoři jsou k dispozici 24 hodin denně. V případě úrazu nebo akutní nemoci kontaktujte asistenční službu vždy co nejdříve – operátoři vám pomohou vyhledat zdravotní zařízení a zorganizovat všechny související služby. Asistenční službě se prokažte jménem, názvem banky a číslem pojistné smlouvy (to najdete na kartičce Cestovního pojištění). Kromě toho se vás operátoři zeptají i na dobu platnosti vaší karty, místo, kde se nacházíte, a další údaje nezbytné pro zorganizování pomoci.

Proplacení nákladů v hotovosti při ošetření
U soukromého lékaře se může stát, že po vás bude žádat úhradu menších částek v hotovosti. V takovém případě si po návratu vyžádejte formulář k uplatnění nároku (k dispozici na tomto odkazu, případně vám bude na požádání zaslán).

Nárok na úhradu je třeba vznést nejpozději do 30 dnů po vzniku pojistné události. Formulář spolu s originály požadovaných dokladů, zašlete na adresu pojišťovny: 

Colonnade Insurance S.A., organizační složka pro Českou republiku
Oddělení likvidace škod
Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4
telefon: +420 844 000 002
e-mail: [email protected]

Pokud se chcete ohledně cestovního pojištění na cokoli zeptat, obraťte se na informační linku Colonnade Insurance S.A.: +420 234 094 011 nebo e-mail: [email protected].


Spojení na asistenční službu: +420 221 586 687 v případě úrazu nebo nemoci. 

Maximální cestovní pojištění

Jen tři kroky vás dělí od sjednání cestovního pojištění

Po kliknutí na odkaz založit účet budete přesměrováni na stránky online zakládání.

Společně s Neo účtem si zažádáte i o vydání vybrané platební karty Mastercard.

U platební karty vyberete, jaký typ cestovního pojištění si přejete. A je to.

Pokud již máte naše internetové bankovnictví či aplikaci můžete pojištění sjednat přímo tam.

Ke kartám Mastercard Gold automaticky

Cestovní pojištění je již v ceně karty Mastercard Gold.

Často kladené dotazy (FAQ)

Vztahuje se cestovní pojištění i na onemocnění COVID v zahraničí?

Ano, onemocnění covid-19 je kryto cestovním pojištěním nad rámec pojistných podmínek, a to co se týká léčebných výloh, nákladů na umístění do karantény (ubytování, stravování, doprava) i pojištění stornopoplatků u pracovních cest. Podrobný popis pojistného krytí v souvislosti s covid-19 naleznete zde.

Je pojištěna i ztráta zavazadel a dokladů?

Pojištění ztráty zavazadel a ztráty dokladů (cestovní pas, doklad totožnosti – např. občanský průkaz, řidičský průkaz, technický průkaz vozidla, vízum, jízdenky/letenky) je zahrnuto v  pojistném krytí. U zavazadel pojišťovna hradí náklady na pořízení náhradních zavazadel a jejich obsahu nebo na jejich opravu, a to s celkovým limitem na jedno zavazadlo. 

Jaký je rozdíl mezi pojištěním Standard a Family?

Rozšíření cestovního pojištění i na členy rodiny je možné nastavit jednoduše přes vaše internetové bankovnictví. Opět platí, že platnost změny pojištění začíná od 00:00 hodin dne následujícího po jejím sjednání.

Jak si mohu cestovní pojištění sjednat?

Cestovní pojištění si lze sjednat během žádosti o novou platební kartu nebo kdykoli u aktivované platební karty přes vaše internetové bankovnictví či mobilní aplikaci v záložce Karty. Služba je zpoplatněna dle aktuálního sazebníku.

Související produkty

Neo účet

Běžný účet, s nímž získáte vklady, výběry
i vedení účtu zdarma. Otevře vám také cestu do internetového bankovnictví Maxbanking,
v němž si můžete zřídit naše další produkty.
Neo lze sjednat také v EUR, USD, GBP a CHF.

Platební karty

Karty Mastercard Standard či Mastercard Gold s výběry z bankomatů zdarma po celém světě. A navíc doplňkové cestovní pojištění s velkorysými limity.

Internetové bankovnictví

Jednoduchá a bezpečná správa vašich financí. V našem internetovém bankovnictví získáte kompletní přehled vašich účtů. A velké množství produktů si můžete sjednat online.