Cestovní pojištění k platebním kartám

Ochrání vás i vaše peníze při cestách kolem světa

Klíčové benefity

Nově nabízíme cestovní pojištění od Generali České pojišťovny.
Původní pojištění od Colonnade pojišťovny končí 30. 6. 2024

Platnost pojištění

Cestovní pojištění, které je nedílnou součástí platebních karet, vám poskytujeme po celou dobu platnosti karty. V případě volitelného cestovního pojištění k platební kartě se platnost odvíjí od okamžiku jeho sjednání. V obou případech se pojištění vztahuje na zahraniční cesty nepřesahující 90 dní bez přerušení. Pojištění tedy začíná i končí překročením hranic ČR a počet cest není omezen.

Co je pojištěno

Cestovní pojištění se vztahuje na pojistné události uvedené ve Skupinovém cestovním pojištění k platebním kartám, a to až do výše uvedených limitů.

Počátek pojištění

Platnost cestovního pojištění, které je nedílnou součástí platebních karet, začíná v 00:00 hodin dne následujícího po převzetí platební karty držitelem, nejdříve však první den platnosti karty. Platnost volitelného cestovního pojištění začíná v 00:00 hodin dne následujícího po sjednání tohoto pojištění, nejdříve však první den platnosti karty.

Konec pojištění

Platnost cestovního pojištění, které je nedílnou součástí platebních karet, končí ve 24:00 hodin posledního dne platnosti karty. Platnost volitelného cestovního pojištění končí ve 24:00 hodin posledního dne platnosti karty nebo v den, ke kterému držitel platební karty požádá o jeho ukončení.

Široké pojistné krytí

Pojištění se vztahuje na velkou škálu vašich aktivit, včetně pojištění sportů. Pojištění platí i pro rizikové sporty a sporty v rámci organizovaných soutěží.


Jak postupovat při pojistné situace v zahraničí

Cestovní pojištění vám poskytuje Generali Česká pojišťovna ve spolupráci s asistenční službou Europ Assistance, jejíž operátoři jsou k dispozici 24 hodin denně. V případě úrazu nebo akutní nemoci kontaktujte asistenční službu vždy co nejdříve – operátoři vám pomohou vyhledat zdravotní zařízení a zorganizovat všechny související služby. Asistenční službě se prokažte jménem, názvem banky, rodným číslem a číslem pojistné smlouvy (vše naleznete na asistenční kartičce cestovního pojištění .)

Nonstop asistenční služba

Tel: +420 221 586 675
E-mail: [email protected] 

Hlášení a řešení pojistné události:
www.generaliceska.cz
hlaseni.generaliceska.cz

Infolinka Generali Česká pojišťovna: +420 241 114 114 

Maximální cestovní pojištění

Jen tři kroky vás dělí od sjednání cestovního pojištění

Po kliknutí na odkaz založit účet budete přesměrováni na stránky online zakládání.

Společně s Neo účtem si zažádáte i o vydání vybrané platební karty Mastercard.

Pokud již máte naše internetové bankovnictví či aplikaci můžete pojištění sjednat přímo tam.

Ke kartám Mastercard Gold automaticky

Cestovní pojištění je již v ceně karty Mastercard Gold.

Často kladené dotazy (FAQ)

Je pojištěna i ztráta zavazadel a dokladů?

Pojištění ztráty zavazadel a ztráty dokladů (cestovní pas, doklad totožnosti – např. občanský průkaz, řidičský průkaz, vízum, jízdenky/letenky) je zahrnuto v pojistném krytí. U zavazadel pojišťovna hradí náklady na pořízení náhradních zavazadel a jejich obsahu nebo na jejich opravu, a to s celkovým limitem na jedno zavazadlo. Pojišťovna také dále hradí poškození, zničení nebo odcizení sportovního vybavení a přenosné elektroniky.

Je pojištěním kryta celá rodina?

Ano, pojištění se vztahuje na rodinné příslušníky pojištěného držitele karty, kteří cestují společně s ním.
Rodinnými příslušníky jsou myšleni manžel/manželka, registrovaný partner/ partnerka a až 3 děti pojištěného držitele karty ve věku do 18 let.

Jak si mohu cestovní pojištění sjednat?

Cestovní pojištění si lze sjednat během žádosti o novou platební kartu nebo kdykoli u aktivované platební karty přes vaše internetové bankovnictví či mobilní aplikaci v záložce Karty. Služba je zpoplatněna dle aktuálního sazebníku.

Související produkty

Neo účet

Běžný účet, s nímž získáte vklady, výběry
i vedení účtu zdarma. Otevře vám také cestu do internetového bankovnictví Maxbanking,
v němž si můžete zřídit naše další produkty.
Neo lze sjednat také v EUR, USD, GBP a CHF.

Platební karty

Karty Mastercard Standard či Mastercard Gold s výběry z bankomatů zdarma po celém světě, které lze navázat až ke třem Neo účtům v různých měnách. A navíc doplňkové cestovní pojištění s velkorysými limity.

Internetové bankovnictví

Jednoduchá a bezpečná správa vašich financí. V našem internetovém bankovnictví získáte kompletní přehled vašich účtů. A velké množství produktů si můžete sjednat online.

Dokumenty a formuláře - Generali Česká pojišťovna


Jak postupovat v případě pojistné situace v zahraničí, na kterou se vztahuje pojištění od pojišťovny Colonnade
(toto pojištění končí 30. 6. 2024)

Cestovní pojištění vám poskytujeme ve spolupráci s asistenční službou společnosti Colonnade, jejíž česky a anglicky hovořící operátoři jsou k dispozici 24 hodin denně. V případě úrazu nebo akutní nemoci kontaktujte asistenční službu vždy co nejdříve – operátoři vám pomohou vyhledat zdravotní zařízení a zorganizovat všechny související služby. Asistenční službě se prokažte jménem, názvem banky a číslem pojistné smlouvy (to najdete na kartičce Cestovního pojištění). Kromě toho se vás operátoři zeptají i na dobu platnosti vaší karty, místo, kde se nacházíte, a další údaje nezbytné pro zorganizování pomoci.

Proplacení nákladů v hotovosti při ošetření
U soukromého lékaře se může stát, že po vás bude žádat úhradu menších částek v hotovosti. V takovém případě si po návratu vyžádejte formulář k uplatnění nároku (k dispozici na tomto odkazu, případně vám bude na požádání zaslán).

Nárok na úhradu je třeba vznést nejpozději do 30 dnů po vzniku pojistné události. Formulář spolu s originály požadovaných dokladů, zašlete na adresu pojišťovny: 

Colonnade Insurance S.A., organizační složka pro Českou republiku
Oddělení likvidace škod
Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4
telefon: +420 844 000 002
e-mail: [email protected]

Pokud se chcete ohledně cestovního pojištění na cokoli zeptat, obraťte se na informační linku Colonnade Insurance S.A.: +420 234 094 011 nebo e-mail: [email protected].

Spojení na asistenční službu: +420 221 586 687 v případě úrazu nebo nemoci.


Dokumenty a formuláře - Colonnade


Formuláře a ostatní související dokumenty naleznete zde. Pomocí programu Adobe Reader lze všechny formuláře vyplnit, vytisknout i vyplněné uložit.