Bezpečnostní desatero

Pár tipů pro ještě větší bezpečnost

Na co si dát pozor

Internetové bankovnictví používejte obezřetně

Internetové bankovnictví používejte jen na zařízeních a sítích, kterým důvěřujete. 
Do internetového bankovnictví Maxbanking přistupujte výhradně ze svého vlastního počítače nebo chytrého telefonu, nikdy ne z počítačů na veřejnosti, v internetových kavárnách nebo z jiných neznámých zařízení.

K internetu se připojujte nejlépe prostřednictvím zabezpečené pevné datové sítě, mobilních dat svého operátora nebo přes důvěryhodné a neveřejné wi-fi sítě.

Zvolte bezpečné
a silné heslo

Vaše heslo do internetového bankovnictví by mělo být unikátní a nemělo by se shodovat s jinými přihlašovacími údaji. Heslo byste měli pravidelně obměňovat. Dostatečně silné heslo by mělo být minimálně 12 znaků dlouhé a mělo by obsahovat kombinace čísel, písmen a dalších znaků ( !, *, a pod.).

Vždy chraňte své přihlašovací jméno a heslo! Heslo nikomu nesdělujte, a to ani rodinným příslušníkům či kolegům v práci.


Pozor na neznámé odkazy, podvodné e-maily a SMS

Ignorujte a mažte e-maily či SMS zprávy s podezřelým názvem či obsahem, které jste obdrželi od neznámých odesílatelů. Nikdy neotvírejte přílohy od neznámého odesílatele či s neznámých obsahem a neotvírejte odkazy do neznáma, ať už jsou vám doručeny jakkoliv.

Jedinou správnou adresou pro přihlášení do internetového bankovnictví Maxbanking je https://ib.maxbanka.eu/. Ke své e-mailové schránce používejte přiměřenou ochranu proti spamu. Naprostá většina moderních mobilních telefonů umožňuje zapnout ochranu před nevyžádanými hovory a zprávami.


Chraňte si svůj počítač a mobilní telefon využíváním antivirových programů

Na svůj operační systém a internetový prohlížeč instalujte pravidelné aktualizace a aplikace výhradně z oficiálních obchodů. Nikdy neinstalujte programy z neprověřených zdrojů.


Buďte obezřetní při nákupech zboží a služeb na internetu

Při nákupech na internetu buďte opatrní a čtěte recenze od ostatních uživatelů. Věnujte pozornost vkládání a zapamatování údajů o platební kartě u obchodníků. 


Používání médií

Ke svému počítači či mobilnímu telefonu nepřipojujte neznámá média (USB flashdisk, CD, DVD).

Zadávání osobních údajů

Nikdy nezadávejte svá osobní data, přístupové údaje, loginy, piny nebo vaše hesla, na základě obdrženého emailu či SMS zprávy. Max banka po vás tyto osobní údaje v elektronické komunikaci nikdy nežádá.
Svůj PIN nikomu nesdělujte ani si ho nikam nepište. Přihlašovací údaje do online bankovnictví zadávejte pouze v oficiální aplikaci své banky. Pokud je přihlašovací formulář umístěn na jiném webu, jedná se pravděpodobně o podvod.


Zabezpečení stránek Max banky

Vždy se ujistěte, že vstupujete na správné a zabezpečené webové stránky. Naše internetové bankovnictví naleznete pouze na adrese: https://ib.maxbanka.eu/


Platební kartu používejte obezřetně

Svou platební kartu mějte neustále pod dohledem. PIN kód uchovávejte v naprosté tajnosti, nezapisujte si jej a nikomu nesdělujte. Vyhnete se tak nebezpečí skimmingu. Skimming je technika, jak načíst údaje z magnetického proužku vaší platební karty pomocí čtecího zařízení bez vědomí uživatele. Tyto údaje jsou pak využity k výrobě padělku. Se skimmingem se můžete setkat nejen u bankomatů, ale i při platbách v barech, restauracích nebo čerpacích stanicích. Nesdělujte neznámým osobám číslo karty, datum expirace a CVV kód. 
Podrobnější informace o bezpečném používání platebních karet najdete zde: https://www.maxbanka.eu/files/bezpecne-pouzivani-platebnich-karet-mb-12-2022.pdf


Kontaktujte Max banku

Pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení vašeho mobilního zařízení, pak nám neprodleně zavolejte na naši infolinku 800 700 800. Pokud jste obdrželi podezřelý podvodný e-mail či sms zprávu, které mají vzbudit dojem, že byly odeslány námi, budeme rádi, když je pošlete na adresu: [email protected] .