Společenská odpovědnost

Pomáháme tam, kde to má smysl

Máme srdce na pravém místě

Zelená výzva

Společně s dalšími kolegy ze skupiny CREDITAS jsme se zapojili do Zelené výzvy finančního sektoru. V rámci této akce naši zaměstnanci vyměnili pro cesty do a z práce automobily za kola, koloběžky, metro, tramvaj, vlak nebo jednoduše dorazili pěšky.

Účastníme se od roku 2023


ACSR
Asociace společenské odpovědnosti je největší iniciativa udržitelnosti a ESG v Česku. Společně se svými členy naplňuje Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN. Hlavní vizí je, aby se udržitelnost stala přirozenou součástí podnikání i fungování každé organizace v Česku.