Společenská odpovědnost

Pomáháme tam, kde to má smysl

Máme srdce na pravém místě

Národní ústav pro autismus

Financujeme projekt poskytování osobní asistence a odlehčovacích (respitních) služeb autistům žijícím v České republice – zejména dětem. Konkrétně se jedná třeba o doprovod dětí do a ze školy, mimoškolní činnosti, kroužky, sportovní a jiné zájmové aktivity.

Generálním partnerem od roku 2007


Zelená výzva

Společně s dalšími kolegy ze skupiny CREDITAS jsme se zapojili do Zelené výzvy finančního sektoru. V rámci této akce naši zaměstnanci vyměnili pro cesty do a z práce automobily za kola, koloběžky, metro, tramvaj, vlak nebo jednoduše dorazili pěšky.

Účastníme se od roku 2023