Prázdninová soutěž s Max bankou


Plaťte multiměnovou kartou Max banky a vyhrajte pobyt v Grandhotelu Pupp nebo další hodnotné ceny!

Zaregistrujte se v období od 26. 6. do 31. 8. 2024 do soutěže a pak už stačí jen zaplatit v tomto období svojí multiměnovou platební kartou z korunového Neo účtu a stejnou kartou také provést další platbu v eurech či amerických dolarech z Neo účtu v jedné z těchto měn a počkat, jak dopadne losování.

Platby započítávané do soutěže musí být v hodnotě minimálně 500 Kč a ekvivalentu v cizí měně.

1. Zaregistrujte se na této stránce
Zaregistrujete se zadáním e-mailu do našeho formuláře.

2. Plaťte svou multiměnovou platební kartou od Max banky
V období od 26. 6. do 31. 8. 2024 proveďte alespoň jednu platbu svojí multiměnovou platební kartou ve výši alespoň 500,- Kč ze svého korunového Neo účtu a zároveň proveďte alespoň jednu platbu v ekvivalentu částky nejméně 500,- Kč v měně EUR ze svého eurového Neo účtu nebo v měně USD ze svého dolarového Neo účtu prostřednictvím téže multiměnové platební karty.

3. Vyhrajte pobyt v Grandhotelu Pupp a další atraktivní ceny
Staňte se jedním ze šťastných výherců některé z atraktivních odměn v celkové hodnotě více než 28 000 Kč!


ZKRÁCENÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

Jak soutěžit?

Do soutěže bude zařazen každý, kdo se registruje prostřednictvím formuláře uvedeného na této stránce a současně alespoň jednu platbu svojí multiměnovou platební kartou ve výši alespoň 500,- Kč ze svého korunového Neo účtu a zároveň provedete alespoň jednu platbu v ekvivalentu částky alespoň 500,- Kč v měně EUR ze svého eurového účtu nebo v měně USD ze svého dolarového účtu prostřednictvím téže svojí multiměnové platební karty vedené k předmětnému cizoměnovému Neo účtu.

Kdo se může zúčastnit?

Účastníkem Soutěže je plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let, která je Držitelem multiměnové platební karty vedené k osobnímu Neo účtu v Max bance .

Trvání soutěže

Soutěž probíhá v termínu od 26. června 2024 do 31. srpna 2024 včetně.

Výhry v soutěži

V soutěži se hraje celkem o pět hodnotných výher. Hlavní výhrou v Soutěži je voucher na pobyt ve dvoulůžkovém pokoji na tři noci v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Druhou až pátou výhrou je značková powerbanka v hodnotě 1 500 Kč.

Vyhodnocení a losování soutěže

Do slosování Max banka zařadí platby platební kartou provedené Držitelem karty, u kterých dojde ke kumulativnímu splnění výše uvedených podmínek v období soutěže. Losování výher bude probíhat po skončení soutěže.
Vylosovaní Soutěžící budou kontaktováni telefonicky, případně elektronicky na kontakty, které poskytli bance. Pro to, aby vylosovanému Soutěžícímu vznikl nárok na výhru, je nutné, aby potvrdil, že má o výhru zájem.
V případě, že vylosovaný Soutěžící nebude reagovat na telefonické či elektronické kontaktování Bankou, a to nejpozději do 14 pracovních dnů od oznámení výhry, zaniká tím nárok vylosovaného Soutěžícího na výhru.

Ochrana osobních údajů

Banka jako správce osobních údajů Soutěžícího bude pro účely účasti Soutěžícího v Soutěži zpracovávat jeho osobní údaje. Tyto údaje budou uchovány po dobu trvání Soutěže a dále po dobu, která je vyžadována a uvedena v příslušných právních předpisech. Bližší informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na internetové stránce Banky.

Přečtěte si kompletní pravidla soutěže.


FORMULÁŘ K REGISTRACI DO SOUTĚŽE


Další novinky