Max banka generálním partnerem NAUTIS


Již 15 let financujeme projekt poskytování osobní asistence a odlehčovacích (respitních) služeb autistům žijícím
v České republice – zejména dětem. 

Konkrétně se jedná třeba o doprovod dětí do a ze školy, mimoškolní činnosti, kroužky, sportovní a jiné zájmové aktivity. 

To vše zajišťuje Národní ústav pro autismus.  nautis.cz/cz 


Další novinky