Jak fungují ETF fondy a jaké vám mohou dát výhody


ETF jsou investiční fondy, které se obchodují na burze podobně jako akcie. Jejich výhodou jsou nízké náklady na jejich nákup, držení i prodej. Nízké poplatky a jednoduchost jsou jedním z hlavních důvodů, proč je mezi investory o ETF takový zájem. Vhodné jsou také pro začínající nebo méně zkušené investory. Díky svým výhodám roste nejen počet obchodovaných ETF, ale také celkový objem investic, které do nich směřují. Podívejme se blíže, jak ETF fungují.


ETF a burzovní index

Nejprve připomeneme to, čemu se říká „burzovní index“. Burzovní (akciový) index představuje soubor vybraných akcií. Tento soubor může být sestaven různým způsobem, mohou to být například vybrané akcie obchodované na určité burze nebo soubor akcií, které charakterizují určitý ekonomických sektor. Mezi nejznámější akciové indexy patří „S&P 500“, který zahrnuje akcie 500 největších firem obchodovaných na americké burze. Dalším známým indexem je „NASDAQ“, který sleduje akcie převážně technologických firem. Oficiální index Burzy cenných papírů Praha je „PX“, který obsahuje 10 klíčových akciových titulů obchodovaných na této burze. Další indexy mohou být zaměřeny třeba na rozvojové trhy, obnovitelné zdroje energie, počítačovou bezpečnost nebo třeba na dluhopisy či komodity.

Indexové fondy jsou takové fondy, jejichž portfolio (zastoupení jednotlivých akcií nebo jiných aktiv) kopíruje zvolený burzovní index. Naprostá většina indexových fondů se veřejně obchoduje na burze podobně jako akcie – a to jsou právě ETF (z anglického exchange-traded fund).

Hlavní výhody investice do ETF fondů

Nízké poplatky

Obchodování na burze i správa fondů s sebou nesou určité náklady ve formě poplatků. ETF fondy jsou z principu spravovány pasivně, složení jejich portfolia je dané, protože kopíruje podkladový index. Manažeři ETF fondů tedy neanalyzují trh a nehledají stále nové akciové tituly, které by zařadili do svého portfolia, jako je tomu u aktivně spravovaných fondů. Místo toho pouze sledují, aby jejich portfolio odpovídalo podkladovému indexu, jehož složení se v průběhu času může mírně měnit. Taková správa je mnohem jednodušší, protože nevyžaduje komplikovaný analytický aparát. A to se příznivě projeví v nízkých poplatcích. Rozdíl v jednotkách procent nemusí vypadat nijak závratně, ale při dlouhodobějším investovaní to může udělat podstatný rozdíl v celkovém výnosu.

Pasivní správa ale neznamená, že jsou tyto fondy pro investory méně výhodné. Jako výnos získávají pasivně řízené fondy v podstatě automaticky tržní výsledek té oblasti, na kterou se soustřeďují. Například u zmiňovaného indexu „S&P 500“ je dlouhodobé zhodnocení mezi 8 a 10 % ročně. Aktivně řízené fondy se sice snaží dosáhnout lepšího výsledku než trh, ale statistiky ukazují, že se to podaří jen méně než 10 % manažerům fondů v USA, v Evropě je to dokonce jen 6 %.

Diverzifikace

Vhodnou strategií je mít investici rozdělenou a „nesázet pouze na jednoho koně“. Takové rozdělení se označuje jako diverzifikace. Pokud máte svou investici diverzifikovanou a vlastníte například akcie 10 různých společností, poskytuje vám to nižší míru rizika. Pokud by jedna z nich by zkrachovala, škoda by byla mnohem menší a v delším období může být vyvážena nebo překonána růstem ostatních akcií. Většina ETF má ve svém portfoliu desítky až stovky akcií, takže ETF představují automaticky diverzifikovanou investici. Navíc investiční platformy umožňují investovat do portfolia různých ETF (nebo v kombinaci s jinými aktivy), a to posunuje diverzifikaci rizika na ještě vyšší úroveň.  

Likvidita

S ETF obchoduje na trhu stejně jako s akciemi, jsou vysoce likvidní, tedy je možné je kdykoli prodat. Nemusíte se obávat, že by vaše peníze investované do ETF fondů nebyly v případě potřeby rychle dostupné.

Jak na to

Nakupovat ETF fondy můžete buď sami (prostřednictvím brokera) nebo využít vhodnou investiční platformu, která nabízí často i vhodné složení celého investičního portfolia zahrnující i ETF fondy. Druhá možnost je vhodná především pro méně zkušené investory. Investice do ETF fondů totiž může přinést komplikaci v případě, že daný fond skončí a je rozpuštěn. Sice dojde k vypořádání, ale to se může protáhnout a může být spojeno i s poplatky, navíc tržní cena ukončovaného fondu zpravidla také poklesne. Investiční platformy nabízejí většinou investice pouze do prověřených ETF fondů, nichž je riziko jejich ukončení jen velmi malé.

Jste připraveni udělat další krok na cestě stát se investorem? Naším cílem je udělat z investování běžnou věc a vy se můžete zapojit tak, že se ještě dnes zaregistrujete do Inu. Pokud se zaregistrujete nyní, získáte prvních 6 měsíců investování zcela zdarma.

Více z blogu